Velkommen til Holte Ski medlemsportal. 

 

Standard handelsbetingelser Holte Ski.

Kontingent:

Kontingent refunderes ikke, eneste undtagelse er fejloverførsler.

Andre arrangementer:

Arrangementsbetalinger til Holte Ski arrangementer refunderes kun i de tilfælde, hvor de ikke påfører klubben udgifter

Indbetaling til klubture:

Depositum: Indbetalt depositum til klubture refunderes ikke, medmindre det lykkes at sælge alle pladser på turen. Tilmelding er først gældende ved indbetaling af depositum.

Restbetaling: Indbetalt restbetaling til klubture refunderes ikke, medmindre det lykkes at sælge alle pladser på turen. I de tilfælde, hvor der er betalt for liftkort, som kan refunderes på destinationen, vil liftkortbetalingen blive refunderet.

Som medlem af Holte Ski, og dermed også DIF (Danmarks Idrætsforbund) er man dækket af DIF’s og DGI’s fælles forsikringer. Disse forsikringer dækker:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Idrætsrejseforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Psykologisk krisehjælp

Du kan læse mere her:

De fælles forsikringer | Idrættens Forsikringer (idraettensforsikringer.dk)

Bemærk, at selvom Idrætsrejseforsikringen dækker i tilfælde af aflysning, hvor egen sygdom er årsagen, anbefaler vi i Holte Ski, at man altid tegner en privat rejseforsikring, der også dækker i tilfælde at sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Hvor andet ikke er oplyst, gælder disse betingelser.